четвъртък, 7 май 2009 г.

Обезщетенията по Застраховка Гражданска отговорност


Гражданска отговорност по интернет  Горният лимит на изплащаните суми защитава както застрахователите, така и потрбителитеВ края на всяка година в разгара на кампанията за продажби на застраховки „Гражданска отговорност” могат да се чуят какви ли не интересни оферти. Различните промоции и отстъпки от цените, съветите как да спестим от задължителните полици запълват страниците и електронните емисии дори на медиите, които нямат икономическа насоченост. От друга страна обаче, рядко се говори за значението на евентуалните обезщетения, които застрахователят би платил в случай на пътен инцидент.
Някои нашумели в общественото пространство случаи, като този с фигуриста Максим Ставински, дават кураж на пострадалите да се обърнат към съда с искове за все по-високи суми. В същото време обаче, Комисията по финансов надзор всяка година определя максимален лимит на евентуалните обезщетения по застраховка Гражданска отговорност. В случай на предявен иск за по-голяма сума, виновният за инцидента покрива щетите от собствените си активи.


Интересното е, че в много от щатите в Америказаконът поставя не максимален, а минимален праг на обезщетенията, за да се гарантира, че водачите разполагат с адекватно покритие в случай на катастрофа с причинени щети.
Логично е много българи да си задават въпроса защо у нас, а и в много други държави, ситуацията е противоложна.
Максималният праг на обезщетенията защитава както застрахователните компании, така и потребителите. В случай на значими единични искове, ако съдът ги одобри, средната стойност на изплатените суми би скочила непредвидимо и неконтролируемо. Така дружествата, опериращи на пазара, биха срещнали проблеми при определяне на риска, а това от своя страна би се отразило върху цените на предлаганите продукти. Особено в България, където стандартът на живот е по-нисък от другите Европейски държави и покупателната способност на населението е ограничена, по-високите разходи за задължителна застраховка биха могли значително да натоварят бюджета на собствениците на моторни превозни средства.
Дори и в момента, с поставените ограничения,


застрахователите отбелязват загубиот продажбите на Гражданска отговорност, а много водачи решават да си спестят разходите, като се опитат да минат между капките и да не си закупят задължителната полица.
В България, лимитите на отговорност по застраховките Гражданска отговорност се определят от Комисията за финансов надзор. За 2008 г. горният праг на имуществените щети беше определен на двеста хиляди лева, на имуществените и неимуществени щети за едно увредено лице – на седемстотин хиляди лева, а при две или повече увредени лица изплатеното обещетение не може да надхръля един милион лева.
Закупените в страната ни полици обаче важат за целия Европейски съюз, на което се дължи и тенденцията за постепенно увеличаване на лимитите до изравняването им със средните нива за Стария континет. В много от държавите членки се предвиждат рискове, които изискват изплащане на суми от порядъка на един-два милиона евро.


Често срещана грешкае, че потребителите не се запознават със сключвания със застрахователя договор и нямат идея при какви обстоятелства могат да получат обезщетение, и в какъв размер.
Важно е да се има има предвид, че застраховките Гражданска отговорност важат само в ситуации, в които водачът на автомобила е причинил виновно щети на трето лице.
С други думи – ако искате да бъдат възстановени щетите и по вашата собствена кола, ще трябва да разполагате със застраховка Каско, а разходите по евентуално лечение могат да бъдат покрити чрез някой от разнообразните продукти на животозастрахователните компании.
Освен че съществува горен лимит за обещетенията, които пострадалите по ваша вина ще получат в случай на пътен инцидент, съществува и опасността да се наложи да покриете иска им от собствения си джоб. Това например ще се случи, ако се докаже, че сте употребили алкохол. Така че, за да сте наясно с правата си, не само при сключване на застраховка Гражданска отговорност, но и при всеки случай на влизане в договорни отношения, четете внимателно всички документи, които подписвате.
Макар че за много потребители сравняването на различните оферти и продукти на пазара може да изглежда непосилна задача, те могат да получат ориентир чрез


специализираните сайтове като zastrahovamSE.com.Ползата от консултантските услуги се засилва от факта, че на българския пазар няма единна методика за определяне на размера на обезщетенията, особено когато става въпрос за нематериални щети. Различните застрахователи биха заплатили различни суми в случай на предявен иск от страна на пострадалите лица, а идеите за въвеждане на общи критерии все още остават на чертожната дъска.
Една от причините за това е, че ако размерът на обезщетенията се вдигне толкова, че да покрива дори някои от най-големите одобрени от съда искове при смъртен случай, полиците биха поскъпнали до такава степен, че заплащането им няма да е по силите на редовия потребител. Така че, преди приемането на общи критерии, предстои да се определят и съгласуват нивата, при които собствениците и водачите на моторни превозни средства ще разполагат с адекватно покритие, без това да натежи непосилно на бюджета им.

1 коментар: